Bergrivier Family Festival 16-18 September 2011 << go back


posted on 08 August 2011

Bergrivier Family Festival 

 

Agtergrond

Die projek beoog om dringend nodige sosio-ekonomiese opheffing in die gebied te voorsien wat gekenmerk word deur vele omvangryke arm plaaslike gemeenskappe met relatief min werksgeleenthede en waar die norm drankmisbruik en die daarmee gepaardgaande misdade en verwaarlosing gaan.

 

Die voorgestelde projek fokus onder andere op die stigting van die West Coast Christian Centre International (Waarvan die Rehoboth kerk-gebou omskep sal word), wat sal dien as ondersteuning en ontwikkelingsdiens aan alle mense in die streek, en die instelling van ‘n Jaarlikse Familiefees.

 

Die initiatiewe word aangebied onder die beskerming van die Rehoboth Kerk te Porterville maar word ondersteun en gemobiliseer deur talle gemeenskap-leiers en selfs gewone mense wat ‘n verskil in hul gemeenskap wil maak. Juis omdat die projek ten doel het om die gemeenskap as geheel te dien, ondersteun en ontwikkel is dit ons intensie om dit ‘n volhoubare projek tot opheffing van ons gemeenskap te maak. Die beoogde fees sal jaarliks aangebied word en dien as werkende voorbeeld van hoe die gemeenskap soos een kan saam staan om die persepsie en die norm, wat gepaard gaan met klein dorpies, teen te staan en dan as gesonde familie en gemeenskap te groei.

 

Die ko-ordineerders het dit ten doel om ‘n klimaat te skep van gesinne wat saamwees met mekaar weer geniet.

Ons wil jong mense en hul talente ontwikkel deur gaskunstenaars van oral oor die land aan hul bloot te stel.

Ons wil die gemeenskappe oor die Weskus laat saamkuier, oor ‘n braaivleis of potjiekos. Om die nodige netwerkke te bewerkstellig, sodat ons mense ‘n weier visie kan kry. Uitreiking is die fondament waarop “each one teach one” gebasseer is, en maak onmiddellik vir ons jong mense veral ‘n nuwe wereld vir ondekking oop.

Ons wil sommer net die lewe op ‘n sober en verantwoordelike wyse geniet.

 

Ons intensie is ook om jaarlikse donasies volgens die lewensduur van die fees aan gemeenskapsorganisasies binne die streek te maak.

 

Datum en Terrein

16-18 September 2011 is die eerste jaar waarin die fees aangebied sal word,op die Pella Park Sportgronde te Porterville.

Organiseerders

Die fees word aangebied onder die beskerming van die Rehoboth Pinkster Gemeentes van S.A(Porterville),terwyl die organiseerders uit verskillende groepe binne en buite die plaaslike gemeenskap bestaan.

Algemene Navrae

Kontakpersoon :          Pastoor A.J Du Plooy

E-pos: rehoboth@cybersmart.co.za

Sel : 072 699 9430 / 073 688 8616

Telefaks: 022 931 3601

 

Tradisionele Sport : 

Kontakpersoon :          Allistair van Wyk : Sel (0736583313)

E-pos: Rovanwyk@pgwc.gov.za

 

West Coast got Talent Competition :

Kontakpersoon :          Jakes Fouche :

Sel:  073 688 8616

E-pos: fouche.jakes@gmail.com

Akkommodasie:

Kontakpersoon:               Natalie Wagenstroom

Tel: 022 931 3732

E-pos: info@portervilletoerisme.co.za

 

 


 

Ontbyt                                                                                                                     

ń Ontbyt met Zane Meas (Neville Meintjies) 7de laan word aangebied Saterdag,17 September 2011.Vir meer inligting kontak: Francis Syster (0786861396) / Sandy du Plooy (0720945900). 

Bespreking en Kaartjies                                    

Kontakpersoon : Renise van Uys (0822235982)

E-pos: rechava101@yahoo.com

Jonathan Hendricks (0739701447)    

E-pos: SalomonHendricks@dcs.gov.za              

Harold van Wyk (0786976394)                      

Toegangsfooie                                                                              

Volwassenes Vrydag R 20-00  ,Saterdag R 20-00,      Sondag Gratis                   Kinders/leerders Vrydag R 10-00 ,Saterdag R 10-00  Sondag Gratis                   Bogenoemde kaartjies verleen toegang tot die feesterrein en alle vertonings.

 

Besprekings en Navrae(Stalletjies)

Kontakpersoon :          Basil Koopman (0836369948)

E-pos: basil@alternafruit.co.za

Algemene Inligting

Alle stalletjies moet ń feestelike atmosfeer skep en moet vir die hele tydperk van die fees in bedryf wees.

Vrydag          11:00 –  21:30

Saterdag       09:00 – 21:30

 

Voorwaardes en Reëlings

Die sluitingsdatum vir stalletjies-aansoeke is Maandag, 12September 2011. Huurgelde vir stalletjies moet voor of op 12 September 2011 ten volle betaal wees. Geen terug- betaling in die geval van kansselasie sal geskied. Elke eienaar is verantwoordelik vir hom/haar eie tent, saambreel, stoele, tafels en leads. Die organiseerders verskaf slegs ń afgebakende staanplek. Die stalletjies word deur die organiseerders  toegestaan en is finaal. Die organiseerders sal u kontak en bevestig of daar wel aan u versoek voldoen is. Die kostes van ń stalletjie vir die naweek beloop R300-00 + krag en R250 sonder krag van 4m x 4m per stalletjie.Inligting stalletjies is gratis.Terrein sal vanaf Vrydag, 16 September 2011 beskikbaar gestel word vir die oprigting van stalletjies. Alle stalletjies moet reeds vanaf Vrydag, 16 September 2011 om 11:00 opgerig en in bedryf wees. Geen stalletjie mag so opgerig word dat dit ń gevaar inhou of iemand kan beseer. Geen alkohol verkope sal toegelaat word nie.Die huurder is verantwoordelik om die stalletjie en die area rondom die stalletjie skoon te hou.

            Vry/Sat.          11:00 – 21:30

            Sondag           09:00 – behalwe(nagmaaldiens)

Algemene en vrywaring

Die huurder gebruik die perseel op eie risiko en vrywaar die organiseerders, sowel as die Rehoboth Pinkster Gemeentes van S.A(Porterville) van enige aanspreeklikheid ten opsigte van beserings skade of verlies van welke wyse ookal. Die reg van toegang word voorbehou, sowel as die reg van summiere uitsetting, sonder terugbetaling van enige gelde het sy weens wangedrag of die versuiming om die feesvoorwaardes na te kom.Voertuie moet voor die program in aanvang neem, verwyder word en slegs een voertuig per stalletjie sal toegelaat word.Voertuie vir stalletjies mag slegs op aangewese plekke geparkeer word.Die organiseerders behou die reg voor om produkte wat teenstrydig is met die gees van die fees te verbied.

Betaling van gelde

Betalings kan per deposito oorplasing in die volgende rekening gemaak word.

Rekeningnaam ABSA – Porterville

Rekeningnommer       - 4066545812

Takkode                       - 334 – 407

Verwysingsnommer    - Naam van Huurder

Belangerik : Faks u depositostrokie na (022) 931 3601 en toon u identiteitsdokument tydens die fees.


 

Bergriver Family Day