RIEBEEK VALLEY MOUNTAIN BIKE RACE << go back


posted on 28 July 2011

RIEBEEK VALLEY

MOUNTAIN BIKE RACE

 

Riebeek Vallei – per fiets.  Die 35 km roete loop deur wingerde,

olyfboorde en teen die hange van Kasteelberg. En vir die minder

avontuurlustiges is daar ‘n makliker 15 km roete.

 

Come and enjoy the natural beauty of the Riebeek Valley – on your

mountain bike. The 35 km route will take you through vineyards, olive

trees and up against the slopes of the Kasteelberg. And for the

not-so-adventurous; take the 15 km route.

 

 

Date/Datum:  Sat, 3 September 2011

Place/Plek:  Riebeek Kasteel Church Hall / Kerksaal

Routes/Roetes:   35km & 15km

Starting times/Wegspringtye:  35 km – 08h45

                                                15 km – 09h00

Registrations/Registrasies:      from 07h30 @ Church hall

 

Come and enjoy our beautiful valley and experience our annual

Church Bazaar with lots of fun for the whole family.

 

Pre-entries / Vooraf Inskrywings:

Tjeks/Cheques:  N.G. Kerk Riebeek-Kasteel

Direkte inbetalings/Direct deposits:

            Rek/Acc:  N.G. Kerk Riebeek-Kasteel, ABSA Tjek/Cheque

            Kode/Code:  334 307

            Rek Nr/Acc No:  380580004

            Verwysing:  Fietse, voorletters & van

            Reference:  Bikes, initials & surname

            Faks betalingsbewys na:  086 6963670

            Fax proof of payment to:  086 6963670

 

Kontak persone  /  Contact persons: 

Route info:       Jacobus Bruwer           082 523 9804

Pre-entry:         Arina Bruwer                0828778663

kbruwer@intekom.co.za